4.9. Laatokan-Karjalan foorumin ensimmäinen seminaari netissä

Laatokan-Karjalan foorumi

Keväällä 2021 vapaissa keskusteluissa syntyi ajatus laatokan-karjalaisten yhdistysten yhteistoiminnasta. Salmi-säätiön toimesta kutsuttiin kokoon vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, johon ottivat osaa seuraavat yhdistykset: Joensuun seudun suistamolaiset, Korpiselkä-Seura, Suojärven Pitäjäseura, Impilahti-seura, Mantsinsaari seura, Korpiselän Pitäjäseura, Salmi-seura, Ruskeala-Seura ja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto. Foorumin ensimmäinen näkyvä toimi on etäyhteyksillä toteutettava luentoseminaari 4. syyskuuta:

Hannu Heikkilä

Näkökulmia laatokankarjalaisen siirtoväen asemaan sotienjälkeisessä Suomessa

Alustuksessa tarkastellaan laatokankarjalaisia evakossa ja uusilla asuinsijoilla sekä heihin kohdistunutta tutkimusta. Vaikka sopeutumisen käsite on leimannut sitä keskustelua, jota siirtokarjalaisten asemasta on käyty toisen maailmansodan jälkeen, uusin tutkimus käsittelee mm. yksilöiden kokemushistoriaa. Alustus pohjautuu Heikkilän tuoreeseen väitöstutkimukseen.

FT Hannu Heikkilä väitteli Jyväskylän yliopistossa toukokuussa 2021 Salmista kotoisin olleen Mureen perheen kirjeistä. Heikkilä tutki Suomen historian väitöskirjassaan kirjeiden välittämiä kokemuksia evakkoudesta ja elämäntavan muuttumisesta 1930-luvulta 1970-luvulle asti. Nyt Heikkilä työskentelee museoamanuenssina Taidemuseo Eemilissä Lapinlahdella.

Mureen kirjeet. Evakkous ja elämäntavan muutos rajakarjalais-ortodoksisten sisarusten kirjeenvaihdoissa 1930-luvulta 1970-luvulle https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75173

 

Laatokan-Karjalan foorumi

Syyskuun 4, 2021 13:00 Helsinki

Linkki seminaariin

https://bit.ly/3g74gvG

 

Meeting ID: 924 4591 0139

Passcode: 434065