Esite Mantsinsaaresta nyt myös venäjäksi

Mantsinsaari Seura ry julkaisi keväällä 2011 esitteen , joka esittelee Seuraa ja Saarta tekstin, kuvien ja kartan avulla. Esite on julkaistu Seuran internetsivuilla ja siitä otettiin 2 000 kappaleen painos. Painettu versio on ollut jakelussa kaikille Mantsinsaaresta kiinnostuneille Seuran Mantsiin tehdyillä matkoilla, Karjalan liiton kesäpäivillä sekä useissa muissa paikoissa aktiivisten jäsenten toimesta. Esitettä on jaettu myös Salmissa paikallisille majoitusta tarjoaville toimijoille matkailijoiden saataville. Heti alkuun esite suunniteltiin julkaistavaksi useammalla kielellä. Tänä keväänä julkaistaan esite venäjäksi Мантсинсаари по русский . Siitä otetaan 500 kappaleen painos. Painettu versio on tarkoitus jakaa ensisijaisesti Salmin alueella paikallisille majoitusta tarjoaville toimijoille ja heidän kauttaan Mantsinsaaresta kiinnostuneille venäläisille. Esite on käännetty sanatarkasti suomesta venäjäksi. Myös esitteessä oleva kirjallisuusluettelo käännnettiin venäjän kielelle, vaikka itse teoksia ei olekaan käännetty. Toivomme esitteen venäjänkielisen version lisäävän alueen venäläisten matkailijoiden historian tuntemusta Mantsinsaaresta. Esitteen tuottamista ovat tukeneet Olvi Säätiö ja Salmi Säätiö.

Suomenkielinen esite: Seuran_Esite_Suomi

Venäjänkielinen esite: Seuran_Esite_Venaja