Haukisen talo Mantsinsaarella

Sivun aineisto on kopioitu Leo Miralan kotisivulta Leon luvalla

Haukisen talo Mantsinsaaressa oli Salmin suurin talonpoikaistalo.