Vie mustan sen!

Julia Pääkkösen (os. Vihko) muistelo Mantsinsaari Seuran tapahtumassa Tervon Lohimaassa 23.7.2016

**********

Myö tulimmo Salmin pitäjästä, Mantsinsaaresta ja Laatokan rannoilta.

Se oli kesä 1944.  Algoi venalasien suurhyökkäys. Sen voimua ei ellendä ni ken, ken ei ole itse ollut lähtemäs. Jouvuimma jo toitse kertua jättämäh koin vierahil. Täh lähtöh annettih jo osoite, tavaroihin pantavaksi, KURKIMÄKI  TERVO.

Bunukat da vanhembat piäsimmö junas, härkävaunus. Välil metsäh juoksimmo ilmahälytykses. Lambahat da siivatat jäi sinne Mantsih. Toiset tuldih hebosel lehmien kera. Aigua meni mondu nedälii.

Monet evakoista piäsivät suorah tänne Tervoh, mejät osa viedih Maaningal. Tulimmo tänne sit njelkynnenkuusi. Isä kuoli  Maaningal, jäi sinne hautah ja veli kaatui rintamal.

Muanlunastuslautakunnat juattih muapalstat siirtolasille ja rintamamiehille.

Myö saimmo valmehen taloin Hautomäeltä. Kolme juablokku puudugi jätettih. Vaigiel mius tuntui alguh eliä, gu tuli mispäi tah ainos oli mägi nostavu. Sitte sih totuin, ga nygöi hyvä eliä.

Suurinbakse osakse jouvuttih metsäh strojimah, ielepäi kyly, tanhut da sit taloi. Kaikes oli puutos, vain lapsii rodih äijy. Olgah kuitah, lapsis kasvau tulevu aigu.

 

Meidy salmilasii tuli Tervoh yli viijensuan. Kodiseutuu vanhembi väki igävöitsi äijän. Puaston da rukouksen avull voimua keräimmö. Sit saimmo luajittuu tänne profeetta Eliaal pyhitetyn tsasounan, a sie  Konevitsan kirkonkellot soijah meil ortodoksiloil.

Hyvin mejät vastah otettih. Monet meisty piästih kunnan, osuuskuntien da osuuskassan hallintoon.

 

Eläjes sopu antoi sijua, samal hellal monen emändän kattilat kalahtettih yhteh, erähitsi tsihahtaidi. Meilläki neljä emändia pastoi samas pätsis leivän , tsipanniekat , piiruat…       A piiruat, ne ollah nygöi tervolasten ruokakulttuurii siin kalakukkoloi rinnal.

 

Nengahai myö tervolaset, niin syntyperäiset gui salmilaine rahvas sovitah hyvin yhteh da eletäh vesseläst.