Mantsinsaari Seura

Vuonna 2002 Laatokan Mantsinsaarella matkailleessa ryhmästä hersynyt ajatus oman kotiseutuyhdistyksen perustamisesta on toteutunut ja seura perustettiin vuonna 2003.

Seuran tarkoituksena on edistää Mantsinsaaren historian, kulttuurin ja perinteen tutkimusta, tallennusta ja tunnetuksi tekemistä. Myös nykypäivän Mantsinsaaren sekä lähiympäristön seuranta ja taltiointi sekä yhteiskunnallisesta että ympäristöllisestä perspektiivistä kuuluu oleellisena osana yhdistyksen toimintaan ja tarkoituksiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tutkimusta edistäviä opintomatkoja ja tutkimusta sekä pyrkii julkaisemaan aineistoa Mantsinsaaresta. Tarpeen mukaan yhdistys tulee myös antamaan lausuntoja ja kommentteja aluetta koskevissa asioissa.

Seuralla on nettisivut osoitteessa www.mantsinsaariseura.fi. Niiden kehittäminen eläväksi, saaresta kertovaksi tietopankiksi on eräs keskeisiä toiminnan muotoja.

Seura on myös sijoittanut Mantsinsaaren pyhäkköjen paikoille muistolaatoilla varustetut ristit ja raivaa niiden ympäristön jäsenistö siellä matkaillessa.

Lauri Immonen kuvaili Mantsinsaarta varsin tyhjentävästi kirjassa ”Kaksi tykkiä; Mantsinsaari talvisodassa”:

”Saari on pitkänomainen, matalahko ulkosaari, josta etelään avautuu rannaton ulappa. Sen pellot ovat kiviset, metsät heikonlaiset ja rannat karut.

Siinä on neljä suurehkoa kylää, kirkko korkealla mäellä, karjalainen tsasouna toisessa suurkylässä, ja sen talot ovat kaikki vanhaa, vankkaa karjalaista tyyliä, mökkikyliä lukuun ottamatta.

Sen ympärillä lainehtii suuri Karjalan meri, jonka salmissa ja selillä saaren miehet ovat vuosisadasta toiseen laskeneet verkkojaan ja vetäneet nuottaa.”

 

Seuran hallituksessa ovat:

– Kari Pössi (puheenjohtaja)

– Anne Harju (varapuheenjohtaja)

– Paavo Kokotti (rahastonhoitaja)

– Jaakko Luhtasela (sihteeri)

– Kimmo Mösö (nettisivut)

– Raimo Majuri (jäsen)

– Lasse Itäsaari (jäsen).

 

Lisätietoja: info (ät) mantsinsaariseura.fi [korvaa (ät) merkillä @]

Kari Pössi, 09-68593221 tai 050-5641950