Mantsin matkaajia 1990

Sivun aineisto on kopioitu Leo Miralan kotisivuilta Leon luvalla.

Panihida Mantsissa.

Leila ja Valto Peiponen Pitkärannassa.

Sami, Antti, Aleksei ja Kylmäluoma.

Vasemmalta: Valto Peiponen, Anja Rouhola, hänen veljensä Seppo Rouhola, Rauha Furu, Paula Furu ja Silja Rouhola. Anja Rouholan kotitalon rauniolla heinäkuussa 1990.

Talouskapteeniluutnantti Ali Peltonen Mantsinsaaren pohjoiskärjessä olevan Siirakan majakan tornissa. Hänen isänsä vääpeli Mikko Peltonen oli Ristisaaren tykkiasemalla. (Valto 1991)