Elävää kuvaa Työmpäisten kalmistolta

Anne oli löytänyt tällaisen hienon pätkänvuodelta 1939:
”Työmpäisten kalmisto” ja ”Työmpäisten kalmistoilla käynti” n. 4,08 min kohdalla: Linkki Elonettiin